Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1 702,1 tys., czyli była niższa o 14,3% niż przed rokiem. 

Prognozy 13 ekonomistów wahały się od 10,7% do 11,1%, przy średniej na poziomie 10,78% (wobec 11,2% r/r miesiąc wcześniej). 

Na początku miesiąca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 10,8%. 

W założeniach do budżetu na 2016 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 10,5% w grudniu 2015 r., ale przedstawiciele resortu pracy wielokrotnie sygnalizowali, że liczą na wynik jednocyfrowy na koniec br.