"Po drugie, MF sfinansowało 70 proc. potrzeb pożyczkowych na 2015 rok, mamy 60 mld zł buforu, gdyby miało dojść do utrudnienia w finansowaniu długu. Z tego 46 mld jest w walutach co oznacza, że w przypadku na przykład presji na osłabienie jakieś znaczące (złotego - PAP), spekulacyjnych ruchów kursowych, zarówno MF, za pomocą tych środków, jak i NBP oczywiście jak zwykle za pomocą swoich rezerw walutowych, może stabilizować sytuację walutową na rynku" - dodał.

"Do tego warto też dodać stan czy siłę polskiego sektora bankowego" - dodał Szczurek.

W poniedziałek premier Ewa Kopacz powiedziała, że zarówno sektor bankowy, jak i finanse publiczne są w Polsce zupełnie bezpieczne wobec zewnętrznych zawirowań związanych z Grecją.