Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych MRiPS. Stopa bezrobocia w maju br. to najniższa stopa bezrobocia, jaką zanotowano w maju od ponad 30 lat – komentuje minister Marlena Maląg,

Jak poinformował we wtorek PAP resort rodziny, szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2023 r. wyniosła 5,1 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa spadła o 0,1 pkt. proc., a w zestawieniu z końcem maja 2022 r. była niższa o 0,3 pkt. proc.

"To najniższa stopa bezrobocia, jaką w maju odnotowano od ponad 30 lat" – komentuje dla PAP minister Marlena Maląg.

"Kolejny raz jesteśmy świadkami efektywności instrumentów, jakie wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Działania, które podjęliśmy, skutecznie chronią polski rynek pracy i wspierają przedsiębiorczość Polaków. Najnowsze dane potwierdzają, jak bardzo pracowitym i ambitnym narodem jesteśmy" – podkreśla.

Według wstępnych danych w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 803,6 tys. bezrobotnych, czyli o 18,3 tys. (2,2 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. W porównaniu do końca maja 2022 r. liczba bezrobotnych spadła z kolei o 46,6 tys. osób (5,5 proc.).

Najniższe bezrobocie w maju br. zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

Według danych resortu pracodawcy zgłosili w maju do urzędów pracy 92,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 11,7 tys. więcej niż w kwietniu 2023 r.

MRiPS podkreśla, że Polska pozostaje krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Stopa bezrobocia w Polsce i w Czechach w kwietniu br. wyniosła 2,7 proc. wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie Euro.

"To ogromny, historyczny sukces, który świadczy o sile polskiej gospodarki" – wskazuje minister Maląg. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka