Spada liczba pozwów podważających WIBOR, a sądy oddalają takie pozwy, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.

"Zaobserwowaliśmy spadek liczby pozwów podważających wskaźnik WIBOR na rzecz reklamacji" - powiedział Białek podczas telekonferencji.

"Obserwujemy większą liczbą prawomocnych już orzeczeń, w których sądy podzielają argumentację pełnomocników banków i oddalają pozwy podważające wskaźnik. Także ponad 90% wniosków o zabezpieczenia w postaci przeliczenia rat bez uwzględniania wskaźnika WIBOR jest przez sądy oddalane" - dodał.

Podkreślił, że jak dotychczas nie zapadło żadne prawomocne orzeczenie, które podważałoby legalność wskaźnika WIBOR, a sądy uznają takie wnioski za bezpodstawne.

(ISBnews)