Rosną płace i zatrudnienie w przedsiębiorstwach - podaje Główny Urząd Statystyczny.

W kwietniu przeciętne zatrudnienie w firmach zatrudniających powyżej 9 osób było wyższe o 1,1 procent w ujęciu rok do roku. Wyniosło 5 milionów 575,1 tysięcy.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 3,7 procent w ujęciu rok do roku. Obecnie wynosi ono 4123 złote i 26 groszy.