Nowy wskaźnik WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakłada projekt rozporządzenia opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

"Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika z wprowadzenia nowego wskaźnika referencyjnego WIRON (...) WIRON ma docelowo zastąpić obecny wskaźnik WIBOR" - napisano w uzasadnieniu.

Wyjaśniono, że prace przygotowujące proces skutecznego wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego WIRON na polskim rynku finansowym prowadzi Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) powołana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego na wniosek uczestników rynku finansowego. Zgodnie z wypracowaną przez NGR Mapą Drogową procesu zakłada się zaprzestanie opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID od początku 2025 r., natomiast wdrożenie nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON ma być realizowane w latach 2023 i 2024.

Zgodnie z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 lutego 2023 r. WIRON jest już wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.

W projektowanym rozporządzeniu określono wysokość oprocentowania dla transz pożyczki w danym miesiącu, która wyniesie 0,25 stawki referencyjnej wskaźnika WIRON 1M Stopa Składana z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót).

W obowiązującym obecnie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. oprocentowanie transz pożyczki w danym kwartale jest równe 0,25 stawki referencyjnej obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, "wartości WIRON 1M Stopa Składana i WIRON 3M Stopa Składana na dzień 9 maja 2023 r. wyniosły 5,78404 proc.(WIRON 1M) i 5,81814 proc. (WIRON 3M). Wartość WIBOR 3M na dzień 9 maja 2023 r. (wyniosła) 6,890 proc. Zaproponowany wskaźnik jest więc niższy niż obowiązujący obecnie. Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla potencjalnych wnioskodawców i ma na celu zapewnienie równego traktowania pożyczkobiorców w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 i 2021–2027".

Inne warunki, tryb i terminy udzielania, rozliczania i zwrotu z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pozostają bez zmian.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2023 r. Termin wejścia w życie wynika z czasu niezbędnego do przygotowania Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi operacyjnej pożyczek opartych na wskaźniku WIRON - wyjaśniło ministerstwo rolnictwa, które opracowało projekt. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/