„W Polsce i całej Unii Europejskiej niezbędne jest podjęcie decyzji determinujących nasze miejsce w przyszłym światowym porządku gospodarczym” – czytamy w materiałach zapowiadających tegoroczny XIII Europejski Kongres Finansowy.

Spotkanie ma być próbą zdefiniowania nowych celów i narzędzi do ich realizacji. Ambicją kongresu jest rekomendowanie praktycznych rozwiązań wspierających rozwój gospodarki Unii Europejskiej i Polski. Jednym z największych wyzwań jest budowanie zaufania do państwa w sferze ekonomii i finansów i ta kwestia będzie jedną z wiodących, podczas wszystkich trzech dni i zaplanowanych kilkudziesięciu debat i spotkań.

Uroczystego otwarcia kongresu dokonają Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EKF, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, i Joschka Fischer, honorowy przewodniczący Rady Programowej EKF. Wystąpienia otwierające wygłoszą Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, i Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

nieznane

Już pierwszego dnia zaplanowana jest debata „Wiarygodność ekonomiczna Polski”, którą będzie moderował Dariusz Filar, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Marta Penczar z Uniwersytetu Gdańskiego, koordynator projektu EKF-Research, Centrum Myśli Strategicznych, Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Sławomir Dudek, główny ekonomista Instytutu Spraw Publicznych, i Andrzej Rzońca, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będą dyskutować o tym, jak wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Organizatorzy EKF podkreślają, że część warunków gospodarowania jest określana bądź ustalana przez organy państwa, ale większość jest rezultatem wielu oddziaływań, w tym społecznych wyobrażeń i oczekiwań. Przykładem może być wzrost cen, będący po części następstwem oczekiwań inflacyjnych. Wiarygodność jest więc swoistego rodzaju dobrem publicznym, które należy budować, a nie niszczyć.

W trakcie tej sesji zostaną przedstawione wyniki II edycji „Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski” opracowanego przez zespół kierowany przez prof. Jerzego Hausnera. Wskaźnik obejmuje osiem subindeksów: praworządność, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych, środowisko naturalne, respektowanie zobowiązań międzynarodowych. W nowej edycji przedstawione zostanie porównanie indeksów wiarygodności ekonomicznej Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Do wniosków panelistów odniosą się zaproszeni przedstawiciele biznesu: Henryka Bochniarz z Lewiatana, Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, Mirosław Gronicki, były minister finansów, i Przemek Gdański, prezes zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Tematyka obejmująca wiarygodność będzie się przewijać również m.in. w czasie debat „Jak zredukować ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych?” i „Jak ożywić rynek listów zastawnych w Polsce?”.

XIII Europejski Kongres Finansowy potrwa od 5 do 7 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Sheraton Sopot. ©℗

ppb