Zysk EBITDA grupy był o 12 proc niższy niż rok wcześniej. Przychody spadły rok do roku o 11 proc.

"Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) (-9 proc. rdr, -2 proc. kdk), w tym zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany (WLR) w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obszarze B2B i relatywnie niższym wolumenem ruchu" - czytamy w raporcie.

Łączna liczba usług świadczonych przez Netię na koniec marca wyniosła 2.367 tys. spadając o 9 proc. w porównaniu z marcem 2014 roku.

Liczba usług we własnej sieci zwiększyła się do 1.190 tys. (+1 proc. rdr, +1 proc. kdk) przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych przez dostęp regulowany do 1.076 tys. (-17 proc. rdr, -7 proc. kdk).

Przepływy gotówkowe Netii na poziomie operacyjnym, wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację, projekt Netia Lajt oraz kapitalizowane odsetki od kredytu, wyniosły 67,9 mln zł i bły 19 proc. niższe rok do roku.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników Netii z konsensusem PAP.

1Q2015 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 388,7 393,1 -1,1% -10,5% -3,8%
EBITDA 111,5 111,2 0,2% -11,5% -50,7%
EBIT 6,0 8,4 -28,7% -71,0% -95,0%
Zysk netto 1,3 3,4 -61,5% -88,1% -99,2%
marża EBITDA 28,7% 28,2% 0,48 -0,32 -27,27
marża EBIT 1,5% 2,1% -0,60 -3,22 -27,98
marża netto 0,3% 0,8% -0,51 -2,19 -39,26

(PAP)

kuc/