Zysk EBITDA grupy wyniósł 896,6 mln zł i był zgodny z konsensusem PAP (894,2 mln zł). Rentowność EBITDA grupy spadła do 38,5 proc. z 39 proc. w poprzednim roku.

Zadłużenie netto w wartości nominalnej na koniec marca wynosiło 3,2-krotność zysku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy. Dług sięgał 11,58 mld zł.

Grupa odnotowała w pierwszym kwartale 28,9 mln zł w pozycji zyski z działalności inwestycyjnej. Rok wcześniej było to zaledwie 1,3 mln zł.

Rok do roku przychody grupy wzrosły ponad trzykrotnie, głównie dzięki przejęciu operatora telekomunikacyjnego, spółki Polkomtel. Również EBITDA Cyfrowego Polsatu była w pierwszym kwartale 2015 roku ponad trzy razy wyższa niż rok wcześniej. W raporcie, ani prezentacji wynikowej nie podano wyników samego Polkomtelu.

Podano natomiast, że po wyłączeniu wpływu konsolidacji Metelem, właściciela spółki Polkomtel, przychody Cyfrowego Polsatu wzrosły w pierwszym kwartale rok do roku o 6,5 proc. do 770,1 mln zł. Wyłączając wpływ konsolidacji zysk EBITDA "starego" Cyfrowego Polsatu spadłby o 7,2 proc., do 261,5 mln zł.

Na koniec marca grupa Cyfrowego Polsatu obsługiwała 16,429 mln usług, wobec 16,333 w porównywalnym okresie 2014 roku. Był to wzrost o 0,6 proc. Liczba usług kontraktowych wzrosła o 3,4 proc. do 12,394 mln, a usługi przedpłacone (prepaid) spadły o 7,3 proc. do 4,034 mln.

Średnie miesięczne przychody na abonenta usług kontraktowych grupy Cyfrowego Polsatu wzrosły do 85,8 zł z 84,8 zł rok wcześniej. Liczba usług na jednego klienta wzrosła do 2,04 z 1,91.

Operator zakończył kwartał z 1,44 mln abonentów internetu mobilnego (39,2 proc. więcej rok do roku), 4,4 mln płatnej telewizji (4 proc. więcej rok do roku) i 6,6 mln telefonii komórkowej ("lekki spadek").

Liczba abonentów internetu wzrosła w ciągu minionego kwartału o 69 tys. Liczba aktywnych użytkowników transmisji danych w sieci grupy wzrosła rok do roku o 26 proc.

Baza usług przedpłaconych Cyfrowego Polsatu spadła w pierwszym kwartale o około 400 tys. do 4 mln. O około 200 tys. usług skurczyła się baza usług prepaid telefonii komórkowej.

Liczba klientów usługi pakietowej smartDom wzrosła natomiast w ciągu minionego kwartału o 138 tys. do 707 tys. Liczba usług posiadanych przez klienta tej usługi wyniosła 2,17 mln, rosnąc w kwartał o 319 tys.

Cyfrowy Polsat podał, że na koniec marca pokrycie populacji Polski siecią LTE oferowaną przez grupę przekroczyło 90 proc.

Udział grupy w oglądalności telewizyjnej wyniósł natomiast 23,97 proc. wobec 22,50 proc. rok wcześniej, a udział w rynku reklamy 25,3 proc. wobec 24,6 proc.

Przychody grupy z reklamy i sponsoringu wzrosły w okresie styczeń-marzec o 6,4 proc. do 221 mln zł. Rynek reklamy i sponsoringu wzrósł tymczasem o 3,7 proc. do 873 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki Cyfrowego Polsatu w zestawieniu z konsensusem PAP.

1Q2015 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 2329,0 2376,5 -2,0% 222,0% -7,6%
EBITDA 896,6 894,2 0,3% 218,2% 7,1%
EBIT 428,7 430,2 -0,3% 95,4% 8,8%
Zysk netto 170,8 155,8 9,6% 74,0% 1120,0%
marża EBITDA 38,5% 37,6% 0,87 -0,43 5,30
marża EBIT 18,4% 18,1% 0,30 -11,88 2,78
marża netto 7,3% 6,6% 0,77 -6,25 6,78

(PAP)

kuc/