- Europejski Bank Centralny (EBC) podniósł trzy podstawowe stopy procentowe o 25 pb, podał bank.

Warszawa, 04.05.2023 (ISBnews) Oznacza to, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym wzrosną do odpowiednio: 3,75%, 4% oraz 3,25%, ze skutkiem od 10 maja 2023. Rada Prezesów przewiduje zaprzestanie reinwestowania w ramach APP od lipca 2023 r.

Analitycy oczekiwali podwyżki stóp procentowych o 25 pb.

"Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. W związku z tym stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy procentowe kredytu banku centralnego na koniec dnia i depozytu zostaną podniesione odpowiednio do 3,75%, 4% i 3,25% z mocą obowiązującą od 10 maja 2023 r." - czytamy w komunikacie.

Prognozy dotyczące inflacji pozostają zbyt wysokie przez zbyt długi czas. W świetle utrzymującej się wysokiej presji inflacyjnej Rada Prezesów postanowiła dziś podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 25 punktów bazowych. Ogólnie rzecz biorąc, napływające informacje zasadniczo potwierdzają ocenę średniookresowych perspektyw inflacyjnych sformułowaną przez Radę Prezesów na poprzednim posiedzeniu. Inflacja zasadnicza spadła w ostatnich miesiącach, ale presja cenowa pozostaje silna. Jednocześnie podwyżki stóp w przeszłości są silnie przenoszone na warunki finansowe i monetarne w strefie euro, natomiast opóźnienia i siła ich przenoszenia na gospodarkę realną pozostają niepewne, podano także.

Portfel APP zmniejsza się w miarowym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności kapitałowych z zapadających papierów wartościowych. Do końca czerwca 2023 r. spadek ten będzie wynosił średnio 15 mld euro miesięcznie. Rada Prezesów przewiduje zaprzestanie reinwestowania w ramach APP od lipca 2023 r.

"Jeśli chodzi o PEPP, Rada Prezesów zamierza reinwestować płatności kapitałowe z zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach tego programu co najmniej do końca 2024 r. W każdym przypadku przyszłe wycofanie portfela PEPP będzie zarządzane w taki sposób, aby nie zakłócać właściwego kierunku polityki pieniężnej" - napisano dalej.

Podstawowe stopy procentowe EBC pozostają głównym narzędziem Rady Prezesów służącym do ustalania nastawienia w polityce pieniężnej. Równolegle Rada Prezesów będzie redukować portfel programu zakupu aktywów Eurosystemu (APP) w wyważonym i przewidywalnym tempie.

(ISBnews)