Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 0,8% r/r (tj. ok. 0,5 mld zł) w okresie styczeń-marzec 2023 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT były w tym czasie niższe o 29,3% r/r (tj. ok. 4,7 mld zł), zaś z podatku CIT były wyższe o 8,6% r/r (tj. ok. 1,2 mld zł).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,7% r/r (tj. ok. 0,9 mld zł), zaś dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ), podano także.

"W okresie styczeń - marzec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 4,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2022 r. o ok. 1,8 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"W związku z obniżeniem stawki podatkowej w 2022 roku i w efekcie wyższymi niż zazwyczaj zwrotami nadpłaconego podatku spadek dochodów w PIT w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego był spodziewany i zgodny z założeniami przyjętymi przy planowaniu budżetu na 2023 rok" - wyjaśnił resort.

W okresie styczeń - marzec 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 15,3 mld zł i było wyższe o ok. 6,3 mld zł (tj. 70,4%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2022 r.

Ministerstwo Finansów podało dziś, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa po marcu br. odnotowano 12,03 mld zł deficytu.

Dochody budżetu państwa po marcu wyniosły 124,69 mld zł, tj. 20,6% planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 136,72 mld zł, tj. 20,3% planu na br.

Ustawa budżetowa na 2023 r. zakłada deficyt w wysokości 68 mld zł.

(ISBnews)