Wartość inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) wg stanu na 2 kwietnia wyniosła 585,4 mld zł, podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Według umów podpisanych do tego dnia, kwota dofinansowania w części UE wynosiła 350,2 mld zł.

"Do 2 kwietnia 2023 roku podpisano z beneficjentami 102 362 umowy o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 585,4 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 350,2 mld zł, czyli 99,1% alokacji środków UE" - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 2 kwietnia 2023 roku złożono 199 402 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 931,4 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 578,8 mld zł, tj. 163,9% alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 439,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 282,8 mld zł, co stanowi 80,1% alokacji" - czytamy także.

(ISBnews)