Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 r. wyniósł 3,4 proc. PKB wobec deficytu 1,8 proc. PKB w 2021 r. - podał we wstępnym szacunku GUS.

Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2022 r. 49,1 proc. PKB wobec 53,6 proc. PKB w 2021 roku, po korekcie. (PAP Biznes)

pat/ gor/