Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał 327 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca grudnia 2022 r.

"Utworzone przez bank rezerwy na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą obcą uwzględniają koszt programu ugód dla klientów spłacających walutowe kredyty hipoteczne na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Bank uruchomił program ugód w dniu 31 stycznia 2022 roku. Do końca 2022 roku do banku wpłynęło 798 wniosków o ugody dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Saldo do spłaty tych kredytów wyniosło 81 mln zł. Podpisano 327 ugody" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Kwota mieszkaniowych kredytów w CHF (wg wartości nominalnej) wyniosła 773,4 mln zł na koniec 2022 roku. Utworzona przez bank rezerwa na ryzyko związane z kredytami hipotecznymi powiązanymi z walutą CHF wynosi 490,2 mln zł na 31 grudnia 2022 roku wobec 368,8 mln zł na 31 grudnia 2021 roku. Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosiła 514,8 mln zł na koniec 2022 roku wobec 408,2 mln zł rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na koniec 2021 roku, podano także.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,01 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)