Wartość aktywów netto (WAN) funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zwiększyła się o 165 mln zł m/m do 13,12 mld zł według stanu na koniec lutego, podał PFR Portal PPK - spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Łączna partycypacja w PPK to 35,33 proc.

"Zgodnie z informacjami z Ewidencji PFR z dn. 27.02.2023 r. (przed tzw. autozapisem do PPK), kolejne osoby przekonują się do oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. W ciągu miesiąca liczba uczestników PPK zwiększyła się o 30 000 osób, a aktualna partycypacja w programie wynosi 35,33%, co daje 2,58 mln oszczędzających. W sumie już 302 tys. podmiotów umożliwia swoim pracownikom udział w pracowniczych planach kapitałowych - w ciągu miesiąca przybyło ich 1 tys." - czytamy w biuletynie.

Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie 665 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 706 mln zł.

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD znajduje się średnio od 4 137 zł do 4 669 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 100% do 113% zysku, podano.

Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 2,94 mln, podano także.

(ISBnews)