Jak podano, podjęte w piątek decyzje KNF dotyczą m.in. Forex Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Komisja zakazała tej spółce wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków związanych z prowadzeniem tej działalności, wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

Chodzi o nieprzekazanie Komisji Nadzoru Finansowego informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w poszczególnych miesiącach danego roku do 31 stycznia następnego roku, a także nieprzekazanie KNF dokumentu potwierdzającego zawarcie pierwszej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, albo umowy ubezpieczenia.

Komisja zakazała też wykonywania działalności w zakresie usług płatniczych w charakterze biura usług płatniczych spółkom: GT Solar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Net Kantor sp. z o.o. z siedzibą w Kicinie, Walutomax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Walutonet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Reklama

KNF podjęła też decyzję o cofnięciu Oney Polska SA (dawniej Accord Finance SA) zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jak podano, na dzień podjęcia decyzji spółka nie świadczy usług płatniczych, a zezwolenie cofnięto na wniosek Oney Polska.

Działalność biur usług płatniczych jest działalnością regulowaną; wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru dostawców usług płatniczych.(PAP)

kmz/ mk/