Proponowany dzień dywidendy to 16 lipca, a dzień jej wypłaty 4 sierpnia.

Rok wcześniej spółka również wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję. Na ten cel trafiło wówczas 59,6 mln zł z zysku za 2013 rok oraz 9,5 mln zł z zysków niepodzielonych w latach ubiegłych. (PAP)

kuc/ jtt/