Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych cztery nowe podmioty: Ultimate Financial Solution, Invest Kingdom, Effevervescent Group, BDIKA sp. z o.o. - podała w piątek Komisja. Urząd KNF skierował do prokuratury odpowiednie zawiadomienia - dodała.

Jak poinformowano w piątkowym komunikacie, KNF na listę ostrzeżeń publicznych wpisała nowe podmioty.

Chodzi o Ultimate Financial Solution - prowadzący działalność za pośrednictwem strony ultimatefinancialsolution.com; Invest Kingdom - prowadzący działalność za pośrednictwem stron internetowych https://investkingdom.com oraz https://investkingdom.net, Effevervescent Group LTD z siedzibą w Saint Vincent i Grenadyny - prowadzący działalność za pośrednictwem platformy inwestycyjnej https://iconiccapital.world, a także BDIKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Urząd KNF w przypadku trzech pierwszych podmiotów skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia)

Jeśli chodzi o BDIKA, Urząd KNF skierował do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie zawiadomienie z art. 150 ust. ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta