W „Dzienniku Ustaw” ukazało się właśnie „rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji finansowych”. Zwolnienie dotyczy tego roku. Obejmuje tzw. banki pomostowe tworzone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny na potrzeby przymusowej restrukturyzacji instytucji, które popadły w kłopoty.

W praktyce z ulgi skorzysta jeden podmiot: Velobank. To spółka, do której na początku października 2022 r. przeniesiono zdrową część działalności Getin Noble Banku. Jej udziałowcami są BFG i System Ochrony Banków Komercyjnych – spółka utworzona przez ośmiu największych krajowych kredytodawców.

Adam Marciniak, szef VeloBanku, kilka dni po rozpoczęciu przez niego działalności wskazywał podatek bankowy jako jeden z czynników wpływających na zyskowność tej instytucji. – Szukamy możliwości poprawy wyniku. Jest np. kwestia podatku bankowego. Sprawdzamy czy w tej specyficznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, będziemy mu podlegać – mówił DGP Marciniak.

Jak się dowiadujemy, w ub.r. bank podatek od instytucji finansowych opłacał. O skali tegorocznych oszczędności dla VeloBank można wnioskować z uzasadnienia do projektu rozporządzenia.

„Mając na uwadze fakt, że aktualnie funkcjonuje wyłącznie jeden podmiot, tj. bank krajowy będący instytucją pomostową można szacować, że w 2023 r. na skutek projektowanego zaniechania nie wpłynie dodatkowe, wcześniej nie planowane ok. 120 mln zł z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych” – napisano w projekcie.

Taka kwota odpowiada ok. 30 mld zł aktywów będących podstawą do naliczania podatku.