"Generalnie projekcja NBP nie brała pod uwagę ostatnich obniżek stóp. Zgadzamy się, że z deflacji będziemy wychodzić, ale oceniamy, że może stać się to szybciej niż przewiduje projekcja" - powiedział.

Zgodnie z projekcją NBP stopa inflacji do końca 2017 roku pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP.

Autorzy projekcji nie uwzględnili decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,50 pkt. proc. w marcu.