Zgodnie z projekcją NBP stopa inflacji do końca 2017 roku pozostanie wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP.

Autorzy projekcji nie uwzględnili decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych o 0,50 pkt. proc. w marcu.