"Nie widzimy szczególnych powodów do zmiany stanowiska i prognozy. Stopy zostały obniżone zaledwie w marcu, a perspektywa makroekonomiczna niewiele się od tego czasu zmieniła" – czytamy w materiale.

"Jedyną zmianą, jaka mogłaby wpłynąć na zmianę decyzji RPP o utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie to niedawna aprecjacja złotego. Od czasu marcowej obniżki złoty wzmocnił się wobec euro o ok. 3,2%, do poziomu ostatnio odnotowanego przed intensyfikacją kryzysu w strefie euro pod koniec 2011 r." - napisali także analitycy, zwracając jednocześnie uwagę, że RPP zwiększyła tolerancję na aprecjację polskiej waluty.

RPP ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych w środę, 15 kwietnia.

W marcu br. RPP obniżyła obniżyła stopy procentowe o 50 pb - do 1,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Rada w komunikacie podkreśliła, że ta decyzja oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.