Wciągu minionych 30 lat Polska odniosła niewątpliwy sukces. W ujęciu realnym produkt krajowy brutto (PKB) jest w przeliczeniu na mieszkańca ponad trzykrotnie wyższy niż w 1990 r. Średnioroczne tempo wzrostu w tym okresie wyniosło 3,7 proc. Niektóre instytucje międzynarodowe zaliczają już Polskę do krajów o wysokich dochodach, a według wyliczeń Banku Światowego Polska jest drugim – po Korei Południowej – krajem, jeśli chodzi o tempo przeskoku do tej grupy (przejście z grupy o średnich dochodach zajęło jej niespełna 15 lat). Prawie 85 proc. ludzi na świecie żyje w krajach, gdzie średni dochód na mieszkańca – z uwzględnieniem siły nabywczej – jest niższy niż w Polsce.