Środowy poranek przynosi niewielkie zmiany na rynku walutowym. O godzinie 08:56 kurs EUR/PLN testował poziom 4,1358 zł, USD/PLN 3,8947 zł, a CHF/PLN 3,8790 zł, po tym jak wczoraj złoty lekko osłabił się do euro i szwajcarskiego franka, konsolidując się jednocześnie do amerykańskiego dolara. 

Wydarzeniem środy na rynkach finansowych, mogące mieć również duży pośredni wpływ na notowania złotego, jest posiedzenie amerykańskiego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). Będzie to posiedzenie kwartalne, któremu towarzyszy publikacja najnowszych projekcji najważniejszych danych makroekonomicznych dla USA, projekcji oczekiwanej ścieżki zmian stóp procentowych, a także konferencja prasowa Janet Yellen. Rynek jest przekonany, że posiedzenie to będzie kolejnym krokiem, jaki Fed zrobi w kierunku pierwszej od długiego czasu podwyżki stóp procentowych w USA. Taki jest też nas scenariusz bazowy. Oczekujemy, że FOMC wykreśli z komunikatu słowo "cierpliwy" odnoszące się do przyszłych podwyżek kosztu pieniądza. I to byłby zdecydowanie prodolarowy sygnał, który jeszcze do końca nie został zdyskontowany. Oczekujemy jednak, że sygnał płynący z FOMC nie będzie tak jednoznaczny. Dlatego zakładamy, że jednocześnie władze monetarne mogą w sposób zdecydowany zwrócić uwagę na zbyt szybko umacniającego się dolara w ostatnich tygodniach, co jest niekorzystną tendencją z punktu widzenia amerykańskiej gospodarki. FOMC może też zasygnalizować, że po pierwszej podwyżce nadmiernie nie będzie się spieszył z kolejnymi, uzależniając je od napływających danych. 

Oba wypunktowane przez nas sygnały nie są jeszcze zdyskontowane przez rynek, stąd też mogą zainicjować silne osłabienie dolara. Taka realizacja z długich pozycji dolarowych może mieć miejsce również wtedy, gdyby wbrew powszechnym oczekiwaniom, FOMC nie zmienił treści komunikatu towarzyszącemu jego decyzji. Gdyby natomiast z komunikatu wypadło słowo "cierpliwy", ale nie zostały wykonane inne ruchy, to w sposób oczywisty dolar zyska na wartości. 

Posiedzenie FOMC jest wydarzeniem dnia, tygodnia i miesiąca na świecie. Na krajowym podwórku wydarzeniem środy będzie zaś publikacja najnowszych lutowych danych o produkcji przemysłowej (prognoza: 4% R/R), sprzedaży detalicznej (prognoza: 0,0% R/R) i cenach producentów (prognoza: -2,7% R/R) w Polsce. Raporty te nie będą miały oczywiście żadnego wpływu na przyszłe decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która definitywnie zakończyła cykl luzowania polityki monetarnej, ale będą miały wpływ na ocenę i perspektywy polskiej gospodarki. Stąd też im wyższa produkcja i sprzedaż oraz niższa deflacja, tym lepiej dla złotego. I odwrotnie. Należy tylko mieć na uwadze, że w oczekiwaniu na wieczorne wyniki posiedzenia FOMC, inwestorzy mogą dość wstrzemięźliwie podchodzić do innych impulsów. W tym nawet tak ważnych, jak publikowane dziś dane makro.