Czy obniżka kapitałów banków, z jaką mieliśmy do czynienia w ostatnich kwartałach, ogranicza możliwości rozwojowe gospodarki?
Z tytułu ujemnej wyceny obligacji z banków wyparowało ponad 20 mld zł. Na koniec II kw. to było jeszcze ok. 18 mld zł. Ale wtedy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła 6-7 proc. Później doszliśmy nawet do 9 proc.