Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych w październiku była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem. To najniższy wynik od lutego 2021 r., kiedy został zanotowany spadek o 3,1 proc., co było konsekwencją polityki administracyjnego ograniczania aktywności w trakcie pandemii. Październikowy rezultat jest też słabszy od prognoz większości ekonomistów. Spodziewali się oni średnio realnego wzrostu o 3,2 proc.