Zbiorczy indeks PMI obrazujący koniunkturę w sektorze przemysłowym w strefie euro poprawił się w listopadzie - wykazały wstępne dane S&P Global Market Intelligence. Wyniósł 47,3 pkt, wobec 46,4 pkt miesiąc wcześniej. Ale wskaźnik poniżej 50 pkt oznacza spadek aktywności branży. Sytuacja w sektorze usługowym nie zmieniła się względem października. W efekcie PMI, który obejmuje przetwórstwo i usługi, wzrósł o 0,5 pkt, do 47,8 pkt.
Bert Colijn, starszy ekonomista ING na strefę euro, podkreśla, że zbiorczy PMI nadal wykazuje kurczenie się, ale nieco mniejsze niż w zeszłym miesiącu. Wtedy odczyt był najniższy od prawie dwóch lat. - Nowe zamówienia nadal spadają, co oznacza, że obecna produkcja pochodzi ze wcześniejszych umów. W świetle historycznych danych tempo spadku sektora usług wciąż było gwałtowne, podobnie jak w październiku. Z powodu spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa coraz bardziej niechętnie zatrudniają pracowników - skomentował Colijn.