W najbliższych latach polska gospodarka będzie się rozwijała stabilnie, a w sklepach nie grozi nam drożyzna. Takie prognozy przynosi najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego.

Jacek Kotłowski z Instytutu Ekonomicznego NBP powiedział IAR, że w ciągu najbliższych trzech lat polska gospodarka powinna się rozwijać w tempie ponad 3 procent rocznie. Dodał, że istnieją pewne ryzyka, ale znajdują się one poza granicami Polski i dotyczą zwłaszcza groźby spowolnienia w strefie euro.

Ekspert dodaje, że deflację, czyli spadek ogólnego poziomu cen, będziemy jeszcze obserwowali w trzecim kwartale tego roku. Podkreśla jednak, że to zjawisko nie jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki, bo Polacy nie wstrzymują się z zakupami w oczekiwaniu na niższe ceny. Jacek Kotłowski wyjaśnia, że deflacja wynika ze spadków cen ropy, a także niższych cen żywności, która staniała w wyniku rosyjskiego embarga oraz łagodnej ubiegłorocznej zimy.

Projekcja inflacji i PKB jest przygotowywana przez ekspertów NBP co cztery miesiące i jest jednym z najważniejszych opracowań branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wysokości stóp procentowych.