Jak pokazuje dokument w 2026 roku tzw. Państwowy Dług Publiczny (PDP) ma wynieść 39,9 proc. PKB. To oznacza, że ta relacja spadnie z 43,8 proc. w 2021 r. Tymczasem dług liczony metodologią unijną wzrośnie z 53,8 proc. PKB w 2022 r. do 55,7 proc.

Jak widać nożyce między długiem liczonym metodologią krajową a unijną zwiększą się z obecnych 10 proc. PKB do 15 proc. Co oznacza, że wzrost zadłużenia będzie się odbywał w dużym stopniu poza budżetem przez fundusze, których nie wlicza się do PDP. Jeśli chodzi o kwoty nominalne to zarówno PDP jak i dług liczony metodologią unijną wzrosną.

Reklama

Ten pierwszy z 1 222,8 mld zł w tym roku do 1604 mld zł w 2026 r. a dług liczony metodologią unijną z 1560 mld zł w 2022 do 2243 mld zł za cztery lata. Jeśli prognozy MF zapisane w strategii się sprawdzą to znaczy, że za cztery lata już ponad jedna czwarta długu będzie poza budżetem. To nie tylko zmniejsza przejrzystość finansów, ale także sprawia, że rosną koszty jego obsługi bowiem dług emitowany poza budżetem jest droższy.