W czwartek po sesji Orange Polska podał wyniki roczne oraz prognozy na 2015 rok. Zarząd Orange Polska rekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 rok na poziomie 0,5 zł na akcję. Operator podał, że celem na 2015 rok będzie ok. 900 mln zł organicznych przepływów pieniężnych, a nakłady inwestycyjne, z wyłączeniem zakupu częstotliwości, nie przekroczą 2 mld zł.

Orange Polska podało w czwartek, że planuje do 450 mln zł nakładów inwestycyjnych na sieć światłowodową w 2015 roku. Inwestycje mają objąć do 650 tys. gospodarstw domowych zasięgiem usług dostępu do internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s.

W prezentacja wynikowej spółka podała, że w 2015 rok przychody i EBITDA będą pod presją obniżania cen w segmencie klientów biznesowych, co tylko częściowo zostanie zrekompensowane oszczędnościami kosztowymi.

Same wyniki za czwarty kwartał były lepsze od konsensusu. Orange Polska odnotowało 30 mln zł zysku netto wobec prognoz 27 mln zł straty, a zysk EBITDA wyniósł 898 mln zł, przebijając oczekiwania o prawie 10 proc. Przychody były wyższy od konsensusu o 1,5 proc. i wyniosły 3,087 mld zł.

Orange Polska w czwartym kwartale 2014 roku pozyskało netto 38 tys. klientów telefonii komórkowej. Liczba stacjonarnych łączy głosowych grupy skurczyła się w tym okresie o 67 tys.