"Stabilne finansowanie w postaci kredytów czy faktoringu to dla przedsiębiorców rolnych będących kontrahentami Grupy Azoty droga do poprawy płynności oraz większe możliwości rozwoju biznesu. Dla producenta nawozów oznacza to z kolei wzrost sprzedaży, a dla banku szansę na pozyskanie nowych klientów i ekspansję na rynku rolno-spożywczym. Przyjęty przez obie spółki model współpracy zakłada również, że w przyszłości dystrybutorzy nawozów będą mogli oferować produkty bankowe z uwzględnieniem specyfiki branży rolno-spożywczej" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, współpraca firm wpisuje się w rządową strategię współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Jednocześnie jest istotnym elementem nowej strategii PKO BP w sektorze rolno-spożywczym.

PKO BP planuje pozyskanie nowych klientów strategicznych w sektorze, czyli grup producenckich, których obroty przekraczają 500 mln zł. W Polsce funkcjonuje obecnie w branży rolno-spożywczej 115 takich firm. PKO Bank Polski ma relacje biznesowe z 23 z nich i w najbliższych latach planuje, co najmniej podwojenie tej liczby.

Oprócz kredytów i faktoringu, bank będzie oferował takim klientom również bardziej zaawansowane produkty, np. skarbowe umożliwiające zabezpieczenie przed wahaniami cen towarów (commodity hedging), cash management, a w dalszej kolejności produkty rynku instrumentów dłużnych (emisja obligacji) oraz usługi domu maklerskiego, podano także.

"Polskie rolnictwo od momentu wejścia do Unii Europejskiej bardzo dynamicznie się rozwija, modernizuje, konsoliduje stanowiąc jednocześnie ważny element bezpieczeństwa żywnościowego kraju. W efekcie coraz więcej polskich produktów najwyższej jakości trafia za granicę, zwłaszcza do krajów UE, pozytywnie wpływając na wzrost naszego PKB. PKO Bank Polski chce jeszcze intensywniej niż dotychczas wspierać ten ważny sektor gospodarki oferując 'szyte na miarę' rozwiązania finansowe. Nawiązanie ściślejszej współpracy z Grupa Azoty to element tej strategii – powiedział wiceprezes banku Jakub Papierski, cytowany w komunikacie. 

"W ostatniej dekadzie dało się zauważyć zdecydowany wzrost eksportu produktów rolnych oraz zwrot w kierunku rolnictwa precyzyjnego i innowacyjnych technologii. Krajowy sektor żywnościowy dalej będzie się dynamicznie się rozwijał i chcemy mieć w tym swój aktywny udział. Zależy nam, aby dzięki współpracy z PKO dostarczać korzyści naszym wspólnym klientom dla dalszego rozwoju tego strategicznego dla polskiej gospodarki sektora" - dodał wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r.

Grupa Azoty jest jedną z największych firm w europejskiej branży chemicznej, obecna jest w sektorze tworzyw konstrukcyjnych, nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także alkoholi OXO i plastyfikatorów. Jednostką dominującą są Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach notowane na GPW od 2008 r.