Przychody firm niefinansowych były o 33,2 proc. wyższe niż w pierwszej połowie 2021 r. W osiągnięciu takiego wyniku pomogły podwyżki cen. Przychody ogółem wyniosły 2,37 bln zł. Ale koszty rosły w minimalnie szybszym tempie – o 33,4 proc. W efekcie ich poziom zwiększył się o 0,2 pkt proc., do 93,2 proc., a rentowność obrotu netto zmniejszyła się o 0,1 pkt proc, do 5,7 proc.
Motorem wzrostu kosztów były wydatki na materiały i energię. Zużycie materiałów odpowiadało za 47,2 proc. ogółu wydatków po wzroście o 5 pkt proc. Nakłady na energię zwiększyły się o 0,5 pkt proc., choć w sumie to zaledwie 3,1 proc. całości kosztów. Udział wynagrodzeń zmniejszył się o 2 pkt proc. – najmocniej ze wszystkich kategorii, do 13,6 proc.