134,6 mld zł sięgnął w pierwszym półroczu wynik netto krajowych przedsiębiorstw niefinansowych – podał Główny Urząd Statystyczny. To o 29,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dane dotyczą 17 tys. podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób z wyłączeniem rolnictwa, szkół wyższych czy publicznej ochrony zdrowia.

Przychody firm niefinansowych były o 33,2 proc. wyższe niż w pierwszej połowie 2021 r. W osiągnięciu takiego wyniku pomogły podwyżki cen. Przychody ogółem wyniosły 2,37 bln zł. Ale koszty rosły w minimalnie szybszym tempie – o 33,4 proc. W efekcie ich poziom zwiększył się o 0,2 pkt proc., do 93,2 proc., a rentowność obrotu netto zmniejszyła się o 0,1 pkt proc, do 5,7 proc.
Motorem wzrostu kosztów były wydatki na materiały i energię. Zużycie materiałów odpowiadało za 47,2 proc. ogółu wydatków po wzroście o 5 pkt proc. Nakłady na energię zwiększyły się o 0,5 pkt proc., choć w sumie to zaledwie 3,1 proc. całości kosztów. Udział wynagrodzeń zmniejszył się o 2 pkt proc. – najmocniej ze wszystkich kategorii, do 13,6 proc.
Największa poprawa rentowności obrotu miała miejsce w górnictwie i wydobywaniu (z -0,5 proc. przed rokiem do 18,8 proc. w I połowie 2022 r.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (z -2,4 proc. do 7 proc.). Pogorszenie miało miejsce w przetwórstwie przemysłowym (z 6,3 proc. do 5,9 proc.) czy budownictwie (z 6,3 proc. do 5,8 proc.).
Według GUS inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych wyniosły w I półroczu 77,8 mld zł. W ujęciu realnym były o 4,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Branże z największą dynamiką inwestycji to handel, przetwórstwo i działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. Największy spadek (o niemal 15 proc., ale w ujęciu nominalnym) miał miejsce w budownictwie. ©℗