Prognozy ekonomistów mówią, że czeka nas spowolnienie największych gospodarek świata, a w niektórych przypadkach nawet recesja. W tej sytuacji wiele aktywów na rynkach finansowych może być pod presją. Jak zatem uchronić swój kapitał? Jak przyznaje Tomasz Bursa, zarządzający i wiceprezes OPTI TFI, paradoksalnie można powiedzieć, że czas recesji może być najlepszym okresem na zakup akcji, gdyż inwestorzy dyskontują w cenach nadchodzące zdarzenia.
- Oczywiście nie mamy pewności co do głębokości globalnej recesji, ale obecnie rynki raczej zakładają łagodne spowolnienie w warunkach wyższej inflacji bez dużego przełożenia na rynek pracy. W takim otoczeniu i przy założeniu, że wzrost stóp procentowych zmierza ku końcowi, można zwiększać zaangażowanie w akcje, tym bardziej że wysoka inflacja zwiększa ryzyko inwestycji w obligacje skarbowe - mówi Bursa.