KGHM Polska Miedź ogłosiła wezwanie na 2.107.932 akcje Biprometu po cenie 6,29 zł za akcję, podała spółka.

Datę rozpoczęcia zapisów ustalono na 19 lutego 2015 r., a zakończenia na 20 marca 2015 r. Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski BZ WBK, podano w informacji.

„W wyniku wezwania, wzywający zamierza uzyskać do 2.107.932 akcji spółki, stanowiących 34% wszystkich akcji w spółce, uprawniających do 2.107.932 głosów na WZ spółki, tj. 34 % ogólnej liczby głosów. (…) W wyniku wezwania, wzywający, jako nabywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w spółce, co odpowiada 6.199.800 akcjom" – czytamy w komunikacie.

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający posiada 4.091.868 akcji spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów.

KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem miedzi na świecie, posiadającym dostęp do 4. pod względem wielkości zasobów miedzi. Spółka posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA.