Od 29 lipca konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, mogą skorzystać z wakacji kredytowych - to mechanizm wsparcia wprowadzony przez rząd, który w sytuacji wysokiej inflacji ma wspomóc osoby borykające się z problemem wysokich rat. Umożliwia on zawieszenie spłaty do ośmiu miesięcznych rat kredytu hipotecznego zaciągniętego przed 1 lipca 2022 r. w złotych i - co istotne - przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, o czym przesądza art. 73 ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. 2022 poz. 1488; dalej: ustawa). Czytamy w nim, że: „zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych”. Nie ma zatem wątpliwości, że przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w celu związanym z prowadzeniem firmy, nie mogą skorzystać ze wspomnianych wakacji.