Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Aby wspierać postęp w kierunku maksymalizacji zatrudnienia i stabilności cen, Komitet podtrzymał dziś stanowisko, według którego docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0-0,25% pozostaje właściwy. Określając, jak długo utrzymać ten zakres docelowy, Komitet będzie oceniał postęp - zarówno zrealizowany, jak i oczekiwany - w kierunku maksymalnego zatrudnienia i 2-proc. Inflacji" - czytamy w komunikacie.

Fed zaznaczył jednak, że jeśli nowe informacje będą wskazywały na szybszą niż zakładana możliwość realizacji tych celów, to wówczas podwyżki stóp "mogą nastąpić wcześniej, niż obecnie oczekujemy".

Podał też, że dokonując tej oceny, będzie brał pod uwagę "szeroki zakres informacji, w szczególności dotyczących warunków na rynku pracy, wskaźników presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz dane dotyczące wydarzeń o charakterze finansowym i międzynarodowym".