Fed ocenił również, że dalej poprawia się sytuacja na amerykańskim rynku pracy. W ocenie FOMC tempo wzrostu gospodarczego jest "solidne". Fed zwraca uwagę na "mocne" wzrosty zatrudnienia. W komunikacie FOMC informuje, że "w krótkim terminie spodziewany jest dalszy spadek inflacji", ale inflacja "w średnim terminie będzie stopniowo rosła w stronę 2 proc.". FOMC zauważa ryzyka globalne i bierze pod uwagę "sytuacje międzynarodową".

Z komunikatu ostatecznie wpadło używane od grudnia 2008 r. sformułowanie, że Fed gotów jest utrzymywać stopy procentowe bez zmian przez "znaczny okres czasu". Formalnie z tego zwrotu Fed zrezygnował w komunikacie z grudnia 2014 r.