Ceny surowców w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) w USD za 1 tonę (wobec ceny z notowań w poprzedni dzień roboczy):

Aluminium: 1847,00 (wobec 1818,00)

Stop aluminium: 1840,00 (wobec 1845,00)

Miedź: 5557,00 (wobec 5490,00)

Molibden: 20000,00 (wobec 20500,00)

Kęs stalowy: 500,00 (wobec: 500,00)

Nikiel: 14675,00 (wobec 14375,00)

Cyna: 19575,00 (wobec 19500,00)

Cynk: 2131,00 (wobec 2090,50)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX (na zamknięciu notowań):

Złoto: 1291,70 USD za uncję (wzrost o 0,96% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).