W sierpniu wyższe o 0,50 pkt proc. będzie oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich, a także instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych OTS pozostaje bez zmian.

Ministerstwo Finansów wprowadza nową obligację trzyletnią o oprocentowaniu stałym. Dla sierpniowej serii zostało ustalone w wysokości 6,50% w skali roku.

"W sierpniu wyższe o 0,50 pkt proc. będzie oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich, wprost oparte o stopę referencyjną NBP. O 0,50 pkt proc. podnosimy również oprocentowanie instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat, aby stale zachęcać naszych klientów do długoterminowego oszczędzania z obligacjami skarbowymi. Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych OTS, które wybierane są przez klientów skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres, pozostaje bez zmian" - powiedział Skuza, cytowany w komunikacie.

Zmiany nastąpiły w związku z podniesieniem stopy referencyjnej o 0,50 pkt proc. w lipcu do 6,50%.

Oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,50%, a 2-letnich 6,75%. Oprocentowanie obligacji o zapadalności od 4 do 12 lat podniesione zostaje o 0,50 pkt proc. W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 6,50% dla 4-latek oraz 6,75% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus", oprocentowane są odpowiednio 6,70% i 7,00% w pierwszym roku.

(ISBnews)