Do 9,1 proc. urosła w czerwcu główna miara inflacji bazowej, nieuwzględniająca cen żywności i energii - podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski. To kolejny rekord tego wskaźnika (dostępne są dane od początku 2001 r.). W czerwcu wynosił on jeszcze 8,6 proc.
Oficjalna miara inflacji - roczna zmiana cen konsumpcyjnych - wyniosła w czerwcu 15,5 proc.