Banki powinny brać pod uwagę los kredytobiorców, zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Tak uważa Wiktor Patena z Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Ekspert podkreśla, że leży to też w interesie banków. „To system naczyń połączonych. Jeśli frankowicze będą mieli problem z wypłacalnością to w dłuższej perspektywie będzie miało to wpływ na kondycję finansową instytucji, które takiego kredytu udzieliły” - podkreśla Wiktor Patena. Ekonomista liczy, że banki w miarę możliwości pomogą zadłużonym. Jednym ze sposobów jest pełne uwzględnienie stóp procentowych w Szwajcarii. "To miałoby wpływ na wysokość i obniżenie raty kredytu"- powiedział ekonomista.

O 14:00 rozpocznie się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, poświęcone problemowi kursu franka szwajcarskiego. Zwołane zostało z inicjatywy ministra finansów Mateusza Szczurka. Podczas spotkania przedstawiciele banków, które udzielały kredytów we frankach, wypowiedzą się, w jaki sposób gwałtowny skok kursu waluty i ujemne stopy procentowe w Szwajcarii wpłyną na sytuację instytucji finansowych i ich kredytobiorców.