Ponad 1 bln 250 mld zł może wynieść w przyszłym roku limit wydatków sektora finansów publicznych po przeprowadzanych właśnie zmianach w regule wydatkowej – wynika z wyliczeń DGP. Gdyby nie one, wydatki sektora w przyszłorocznym budżecie wyniosłyby około 1,1 bln zł.
Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) to prawny kaganiec nałożony na limit wydatków całego sektora finansów publicznych, który pokazuje, jak daleko rząd może posunąć się przy przygotowywaniu budżetu od strony wydatkowej. Jej wzór mówi, o ile w kolejnym roku mogą wzrosnąć wydatki całego sektora, a więc budżetu państwa, ale także m.in. sektora ubezpieczeń społecznych. W procedowanej od wczoraj w Sejmie nowelizacji ustawy o finansach publicznych rząd proponuje trzy istotne zmiany.