Rada dyrektorów Banco Santander S.A. proponuje emisję poprzez przyspieszoną księgę popytu do 1,258 mld akcji w celu pozyskania kwoty do 7.500 mln euro, podała instytucja. Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014. Obrót akcjami banku ma zostać dziś wznowiony.

"Wzmocnienie kapitałowe pozwoli na skorzystanie na wzrostach gospodarek, gdzie bank jest obecny. Prognozy wzrostu gospodarczego na rynkach Banco Santander potwierdza zmianę cyklu. Od 2016 roku gospodarki strefy euro (Hiszpania, Portugalia i Niemcy) będą rosnąć w tempie ok. 2%. Brazylia, Wielka Brytania, USA, Polska i Argentyna w tempie ok 3%, Meksyk i Chile ok. 4%. W efekcie wzmocnienia kapitałowego pozwoli bankowi na wykorzystanie organicznych możliwości wzrostu, zwiększając udział w kredytowaniu i biznesie na swoich kluczowych rynkach" - podano w komunikacie.

Dzięki emisji bank osiągnie wskaźnik wypłacalności uwzględniający wszystkie regulacje Umowy Bazylejskiej III (fully loaded equity ratio) na poziomie ok. 10%, podkreślono w materiale.

Jednocześnie bank zmienia swoją politykę dywidendową i proponuje 0,20 euro na akcję za 2015 rok (w czterech transzach, w tym trzech gotówkowych) oraz wzrost dywidendy do 30-40% zysku w kolejnych latach.

Banco Santander szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom dominującym w 2014 na poziomie ok. 5.800 mln euro w 2014, co oznacza wzrost o nieco ponad 30% r/r (nieco powyżej 40% wyłączając wpływ zmian kursowych).

"Szacuje się, że przychody wzrosły ok. 6% r/r wobec 2013, głównie dzięki przychodom z odsetek i opłat. Koszty wzrosły szacunkowo o ok. 3%, niżej niż średnia inflacja na głównych rynkach grupy, odzwierciedlając uzyskane synergie" - podano również.

Akcje hiszpańskiego Banco Santander na początku grudnia ub. roku zadebiutowały na rynku głównym GPW.

Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Bank zobowiązał się wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do debiutu na GPW, kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę na przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK.

(ISBnews)