Nazwa Funduszu 7-01 5-01 zmiana % KBC BETA SFIO 200,75 198,29 1,24 KBC GAMMA SFIO 232,52 232,32 0,09 KBC DELTA SFIO 130,27 130,10 0,13 KBC Portfel Akcyjny 82,10 80,90 1,48 KBC Portfel Obligacyjny 165,38 164,94 0,27 KBC Portfel Pieniężny 153,98 153,79 0,12 KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 80,85 79,67 1,48 KBC Akcyjny 86,07 84,98 1,28 KBC Aktywny 204,23 202,56 0,82 KBC Papierów Dłużnych 224,05 223,59 0,21 KBC Pieniężny 175,81 175,64 0,10 KBC Stabilny 239,75 238,19 0,65 KBC Globalny Akcyjny 130,62 131,37 -0,57 KBC Zmiennej Alokacji 111,25 110,31 0,85 KBC Obligacji Korporacyjnych 126,61 126,55 0,05 KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 76,90 76,30 0,79 KBC ALFA SFIO (4) 2,67 2,67 0,00 KBC BONDS: 6-01 5-01 INCOME FUND DIV (EUR) 326,98 325,04 0,60 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2088,59 2083,26 0,26 HIGH INTEREST DIV (EUR) 384,25 383,27 0,26 CAPITAL FUND KAP (EUR) 911,71 906,81 0,54 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2033,05 2043,38 -0,51 EMERGING MARKETS DIV (USD) 616,64 619,78 -0,51 CORPORATES EURO KAP (EUR) 857,40 856,79 0,07 CORPORATES EURO DIV (EUR) 420,61 420,31 0,07 EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) 1039,36 1037,49 0,18 EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) 498,35 497,45 0,18 CONVERTIBLES KAP (EUR) 779,58 780,92 -0,17 CONVERTIBLES DIV (EUR) 611,16 612,21 -0,17 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 947,04 949,63 -0,27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 691,64 693,54 -0,27 EUROPE KAP (EUR) 274,42 273,94 0,18 EUROPE DIV (EUR) 124,83 124,61 0,18 CORPORATE USD KAP (USD) 1042,61 1038,38 0,41 CORPORATE USD DIV (USD) 522,24 520,12 0,41 EMERGING EUROPE KAP (EUR) 933,91 931,52 0,26 EMERGING EUROPE DIV (EUR) 468,13 466,93 0,26 KBC Global Partners: 5-01 2-01 KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień 96,88 97,82 -0,96 12-31 12-16 KBC KUPON 4 (7) 100,18 100,09 0,09 KBC KUPON 5 (7) 102,23 101,97 0,25 KBC KUPON 6 (7) 103,40 102,66 0,72 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 119,80 119,24 0,47 KBC Point Capped 4 (7) 102,23 100,81 1,41 

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

kom amp/