Trwające od wielu już lat prace nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji funduszy inwestujących w nieruchomości na wynajem zostały wstrzymane – dowiedział się DGP w Ministerstwie Finansów. Resort argumentuje tę decyzję obawami przed dalszym wzrostem cen nieruchomości oraz niepewnością otoczenia makroekonomicznego wynikającą z ostatnich wydarzeń na świecie. Podkreśla, że zasadniczym celem rządu jest upowszechnianie nabywania przez polskie rodziny pierwszej nieruchomości na własność.

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, na jakim etapie są prace w sprawie projektu ustawy o REIT-ach. „Prace nad rozwiązaniem wprowadzającym do porządku prawnego instytucje analogiczne do tzw. REIT, czyli funduszy inwestujących w najem nieruchomości, zostały wstrzymane, również ze względu na niepewność otoczenia makroekonomicznego wynikającą z zaistniałych wydarzeń o charakterze globalnym” – odpowiedziało biuro prasowe.