Powyższe odnosi się do zmienionych przepisów ustawy o ofercie publicznej w zakresie wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, które weszły w życie 30 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 872). Zrewidowane podejście do wezwań giełdowych zdecydowanie usprawni procedurę sprzedaży/zamiany akcji spółek publicznych oraz przyczyni się do zwiększenia ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Ujednolicony próg dla wezwań giełdowych