- Poniżej podajemy ceny wybranych surowców z 31 grudnia 2014 r.

Ceny surowców w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) w USD za 1 tonę (wobec ceny z notowań w poprzedni dzień roboczy):

Aluminium: 1831,50 (wobec 1835,00)

Stop aluminium: 1805,00 (wobec 1860,00)

Miedź: 6359,00 wobec (6330,00)

Molibden: 21000,00 wobec (21000,00)

Kęs stalowy: 500,00 (wobec: 500,00)

Nikiel: 14935,00 (wobec 14855,00)

Cyna: 19500,00 (wobec 19000,00)

Cynk: 2167,00 (wobec 2139,00)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX‭ (‬na zamknięciu notowań‭)‬:

Złoto:‭ 1183,90 USD za uncję (spadek o 1,36% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).

‭(‬ISBnews)