"W grudniu br. wartość ta była ujemna i wynosiła -0,6 proc. W takim przypadku interpretacja wyników ankiety jest utrudniona, ponieważ – zgodnie z konstrukcją pytania ankietowego – respondenci oczekujący wzrostu cen określają, czy będzie on szybszy, podobny czy słabszy niż wzrost cen obserwowany obecnie" - napisano w komunikacie NBP.

"Dlatego też w grudniu br. w procedurze kwantyfikacyjnej, w miejsce ujemnej stopy inflacji dostępnej w momencie przeprowadzania ankiety, w charakterze miary postrzeganej inflacji bieżącej wykorzystano ostatnią dodatnią wartość inflacji bieżącej CPI (tj. wartość z sierpnia br., równą 0,3 proc.). Techniczny charakter powyższego założenia sprawia, że obecnie szacunek zobiektywizowanej miary oczekiwań inflacyjnych odznacza się większą niepewnością, a wyniki kwantyfikacji należy traktować jako przybliżone" - dodano.

Okres badania Wskaźnik Inflacja Średnia oczekiwana oczekiwań bieżąca (%) stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy (%) 10-2013 -17 1,1 0,9 11-2013 -15 1,0 0,8 12-2013 -17 0,8 0,6 01-2014 -18 0,6 0,5 02-2014 -19 0,7 0,6 03-2014 -22 0,7 0,5 04-2014 -24 0,7 0,5 05-2014 -30 0,7 0,5 06-2014 -28 0,3 0,2 07-2014 -31 0,2 0,1 08-2014 -27 0,3 0,2 09-2014 -31 -0,2 0,2 10-2013 -34 -0,3 0,2 11-2013 -36 -0,3 0,2 12-2014 -41 -0,6 0,2

Wskaźnik oczekiwań jest wyznaczany jako różnica między odsetkiem respondentów oczekujących, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie, a sumą odsetków respondentów oczekujących, że ceny będą rosły wolniej niż obecnie, pozostaną bez zmian lub będą spadały.

Średnia oczekiwana stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 m-cy powstaje w procesie kwantyfikacji danych ankietowych, przy założeniu, że konsumenci oceniają bieżące zmiany cen zgodnie z wartościami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi przez GUS.

Inflacja bieżąca oznacza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (r/r) z ostatniej publikacji GUS przed przeprowadzeniem badania ankietowego.(PAP)

jba/