ING Bank Śląski, podobnie jak w poprzednich latach, został zwycięzcą rankingu organizowanego przez DGP i firmę doradczą PwC

Instytucja kierowana przez Brunona Bartkiewicza wykazała się najlepszymi rezultatami finansowymi, ale jest też liderem innowacyjności i relacji z klientami. mBank drugie miejsce w ogólnym podsumowaniu zawdzięcza w głównej mierze pierwszej lokacie w kategorii ESG oraz wysokiej ocenie w rankingu innowacyjności. PKO BP znalazł się w trójce najlepszych dzięki zgłoszeniu dotyczącemu innowacyjności, ale też dzięki temu, że w niemal wszystkich „konkurencjach” był w czołówce.
fot. materiały prasowe
Nagrody - pamiątkowe statuetki i dyplomy - wręczyliśmy szefom zwycięzców w poszczególnych kategoriach podczas gali w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, już po zamknięciu tego wydania DGP. Relację z wydarzenia przedstawimy jutro.

Wyniki się liczą

Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny, Dziennik Gazeta Prawna / fot. materiały prasowe
Biorąc pod uwagę maksymalną możliwą do zdobycia punktację, prawie połowę łącznego wyniku można uzyskać za rezultaty finansowe. Świadczą one o jakości zarządzania, są ważne dla inwestorów - tak strategicznych, jak i finansowych - ale też dla klientów; banki z dobrymi wynikami zapewniają większe bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy.
#EFEKTYWNOŚĆTo kategoria, w której liczą się takie wskaźniki jak: rentowność kapitału, wysokość marży odsetkowej i prowizyjnej czy koszty ryzyka. Bezkonkurencyjny okazał się tu ING Bank Śląski, na którego korzyść przemawiała zwłaszcza wysoka, kilkunastoprocentowa stopa zwrotu z kapitału. Z punktu widzenia inwestorów to podstawowy element, który decyduje m.in. o możliwości wypłaty dywidendy, ale też o perspektywach rozwojowych konkretnej instytucji.
Drugie miejsce zajął tu Bank Handlowy, który wyróżnia się wysokością przychodów w przeliczeniu na pracownika (niemal 800 tys. zł) czy na klienta (3,9 tys. zł). To pochodna strategii polegającej na skupieniu się na obsłudze firm, działalności na rynkach finansowych, a w obsłudze klientów indywidualnych w segmencie najzamożniejszych osób. Na trzeciej pozycji znalazł się Bank Pekao. Ta instytucja mogła się pochwalić wysoką marżą prowizyjną, sięgającą 1,1 proc.
Iwona Duda, prezes PKO BP / Materiały prasowe

#WZROST Tu na kolejność banków ma wpływ dynamika aktywów, przychodów, zysku netto czy tempo akwizycji klientów. Lidera tej części konkursu - Bank Pekao - wyróżnia to, że o ponad połowę zwiększył liczbę klientów biznesowych, a wartość należności od przedsiębiorstw - o 20 proc. Na punktację w tej kategorii przełożyło się także niemal podwojenie zysku netto w porównaniu z 2020 r. Zajmujący drugie miejsce ING Bank Śląski zanotował 11-proc. przyrost przychodów, a także 20-proc. przyrost należności wobec klientów indywidualnych. Zwiększanie portfela kredytowego w segmencie detalicznym było również mocną stroną BNP Paribas Bank Polska.

Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego / Materiały prasowe

#STABILNOŚĆW tej kategorii ocenie podlega struktura bilansu, znaczenie ma poziom niespłacanych należności czy wskaźników kapitałowych. Pierwsze miejsce zajął tu ING Bank Śląski. Zawdzięcza je m.in. wysokiemu udziałowi wyniku prowizyjnego w przychodach. Drugie miejsce, z minimalnie słabszym wynikiem, zajął Bank Pekao, który wyróżnia się dobrą pozycją kapitałową - przede wszystkim 9,5-proc. udziałem funduszy własnych w sumie bilansowej. Wysoka proporcja prowizji w całkowitej kwocie przychodów to również mocna strona BNP Paribas, który ulokował się na trzeciej pozycji.

Ważne też relacje i innowacje

Taką samą wagę, jak to, co banki prezentują w sprawozdaniach finansowych, mają w naszym rankingu kategorie, w których pod uwagę brane są oceny innowacyjności, postrzegania przez klientów oraz podejścia do kwestii środowiskowych i społecznych.
Cezary Stypułkowski, prezes mBanku / nieznane
#INNOWACJE W tej części rankingu o wyniku poszczególnych banków decyduje, jak kapituła oceni zgłoszone przez banki nowe rozwiązania - dopuszczamy trzy pomysły, zarówno te dotyczące nowych produktów, jak i procesów, zarówno w kontaktach z klientami, jak i usprawniających działanie back-office. Członkowie kapituły najwyżej ocenili zgłoszenia ING Banku Śląskiego: platformę SAIO pozwalającą klientom banku na automatyzację procesów biznesowych oraz nowości w aplikacji mobilnej oraz start wdrażania nowego systemu centralnego. „Jest on centralnym punktem dla wszystkich platform i aplikacji bankowych. Bazuje na rozwiązaniach chmurowych” - informuje ING.
Drugie miejsce zajął mBank, którego zgłoszenie dotyczy wprowadzenia voicebota Marka, aplikację mobilną do konta dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz otwieranie konta z wykorzystaniem e-dowodu. Trzecie miejsce w rankingu innowacyjności przypadło PKO BP, który również pochwalił się voicebotami i robotyzacją - ale w odniesieniu do własnych procesów biznesowych. Zgłosił także do konkursu ubezpieczenie mieszkań wykorzystujące technologię smart-house.
Kolejność pierwszej trójki jest w tym roku taka sama jak w poprzedniej edycji „Gwiazd bankowości”.
#RELACJE Z KLIENTAMIW tym przypadku o pozycji poszczególnych banków decydują wyniki badania opinii klientów. Tu również nie było zmian w porównaniu z poprzednią edycją konkursu. Liderem jest ING Bank Śląski, który wyprzedza Credit Agricole Bank Polska oraz Bank Millennium.

Jak oceniamy banki

W skład kapituły konkursu wchodzą:
 • Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny, Dziennik Gazeta Prawna - jako przewodniczący,
 • Jowita Michalska, prezes, Fundacja Digital University,
 • Janusz Jankowiak, główny ekonomista, Polska Rada Biznesu,
 • prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC,
 • Przemysław Paprotny, partner w PwC, lider zespołu usług doradczych dla sektora finansowego,
 • Łukasz Wilkowicz, redaktor, Dziennik Gazeta Prawna.
Gwiazdy bankowości / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe
Tworząc ranking, wykorzystywaliśmy trzy źródła informacji. Po pierwsze: dane finansowe i biznesowe banków za 2021 i 2020 r. Audytowane sprawozdania były podstawą do oceny w trzech kategoriach finansowych: dynamiki, stabilności i efektywności. Po drugie: dodatkowe ankiety wypełniane przez banki. Chodziło przede wszystkim o zaprezentowanie członkom kapituły innowacji wprowadzonych w ostatnim czasie przez poszczególne instytucje oraz o osiągnięcia w dziedzinie ESG. Trzecim źródłem informacji były ankiety prowadzone wśród klientów instytucji finansowych. Klienci oceniali swój bank pierwszego wyboru. W ramach badania w sumie zostało wykorzystanych 12 tys. ankiet.
W każdej z kategorii finansowych pod uwagę braliśmy co najmniej dziesięć wskaźników. W każdym za najlepszy wynik bank otrzymywał 100 pkt, za drugie miejsce - 90 pkt itd. Wskaźniki miały zróżnicowaną wagę w ramach każdej z kategorii, te zaś różniły się między sobą przy tworzeniu ogólnego rankingu:
 • tempo rozwoju: 15 proc.,
 • struktura biznesu: 15 proc.,
 • efektywność: 15 proc.,
 • innowacyjność: 15 proc.,
 • ESG: 15 proc.,
 • relacje z klientami: 15 proc.,
 • 10-proc. wagę miała również ocena kapituły, która wpływała na ogólny wynik, ale nie na rezultaty w poszczególnych kategoriach.
fot. materiały prasowe
Ankiety z danymi od banków zbieraliśmy na początku maja. Pod koniec maja odbyło się - zdalnie - posiedzenie kapituły, które zatwierdziło wyniki rankingu (swoje wskazania co do oceny ogólnej oraz przykładów innowacji poszczególni członkowie kapituły przekazywali redakcji i PwC niezależnie od siebie). Ocenie poddane zostały następujące instytucje: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Polska, mBank, Nest Bank, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Do konkursu w kategorii bank specjalistyczny stanął również PKO Bank Hipoteczny, ale ponieważ było to jedyne takie zgłoszenie, nie zdecydowaliśmy się na rozstrzygnięcie. ©℗
fot. materiały prasowe
Wyniki badań klientowskich pozwalają nie tylko na porównywanie banków między sobą, ale także na sprawdzenie, jak zmieniają się opinie o bankach na przestrzeni lat (w tym roku nagrody za relacje z klientami przyznaliśmy po raz czwarty). Od 2019 r. z 26 proc. do 15 proc. spadł odsetek osób, które mówią o tym, że zastanawiają się nad zmianą swojego głównego banku, a z 17 proc. do 21 proc. urósł odsetek tych, którzy widzą w swoim banku „zaufanego partnera biznesowego”.
#ESG Po raz drugi nagrodziliśmy banki za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Tu członkowie kapituły mieli do ocenienia odpowiedzi banków na pytania dotyczące kampanii i programów edukacyjnych; uwzględnianie czynników ESG w ofercie, ocenie finansowanych przedsięwzięć i w procesie wyboru dostawców, a także inicjatywy wewnętrzne mające pozytywny wpływ na środowisko. Najwyższe oceny zebrał tu mBank. ING Bank Śląski wspiął się z czwartego miejsca przed rokiem na drugie, a na trzeciej pozycji znalazł się ubiegłoroczny lider - BNP Paribas Bank Polska.
__________________________________________

OPINIA

Transformacja widoczna w relacjach z klientami

Przemysław Paprotny, partner PwC, lider zespołu ds. usług dla sektora finansowego w Polsce / fot. materiały prasowe
Banki w Polsce pełnią kluczową rolę we wspieraniu projektów zrównoważonej transformacji przedsiębiorstw i są wzorem dla innych instytucji w zakresie wyznaczania i spełniania standardów ESG. Szeroka baza klientów, możliwość kształtowania oferty produktowej, kampanie społeczne i działania edukacyjne dają realny wpływ nazmiany.
Obecnie większość banków w Polsce jest na początkowym etapie dostosowania do najnowszych wymogów regulacyjnych (m.in. taksonomia UE, rozporządzenie SFDR). Wiele założeń ma jeszcze charakter deklaratywny, aczkolwiek wiele banków podjęło realne i mierzalne kroki.
Ta transformacja jest już widoczna w relacjach z klientami i ma wpływ na finalne produkty. Na przykład widać to w ofertach finansowania specjalistycznego dotyczącego modernizacji mocy wytwórczych i termomodernizacji budynków. Banki, udzielając finansowania, zwracają uwagę na profil działalności czy branżę klienta; większość banków zaprzestała finansowania sektorów mających negatywny wpływ na środowisko. Po stronie zarządzania nadwyżkami finansowymi pojawiają się produkty inwestycyjne oparte o „zielone aktywa”. Z perspektywy działań wewnętrznych to zmiany kryteriów oceny kontrahentów i dostawców. Wciąż w początkowej fazie są alternatywne źródła finansowania i zielone emisje obligacji, ale te, przy założeniu odpowiedniej chłonności rynku, staną się standardem.
Jesteśmy na początku drogi, a precyzyjna ilościowa ocena realizacji celów wynikających ze strategii ESG (np. „Net Zero”) będzie możliwa dopiero po upływie kilkulat.
Partnerem merytorycznym rankingu jest PwC.