Grupa Jaguar uplasowała trzecią prywatną emisję, w której przydzielono 2690 obligacji, o łącznej wartości 2,69 mln zł, poinformował prezes grupy Robert Betka.

"Pozyskany kapitał przeznaczymy przede wszystkim na rewitalizację należących do spółki nieruchomości inwestycyjnych. Po dokonaniu nowego podziału funkcjonalnego do sprzedaży trafią apartamenty" - powiedział Betka, cytowany w komunikacie.

Papiery są obligacjami 2-letnimi, oprocentowanymi według stałej stopy procentowej, wynoszącej 10% w skali roku, z kuponem odsetkowym płatnym co 3 miesiące. Spółka na pierwszy kwartał 2015 r. zapowiada złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst wyemitowanych papierów dłużnych, podano w informacji.

"Grupa Jaguar posiada dwie kamienice inwestycyjne w kompleksie Gdynia-Kamienna Góra. Łącznie projekt obejmie blisko 700 m2 powierzchni. Spółka zamierza wyremontować kamienice do końca 2015 roku. (...) Aktualnie za metr kwadratowy apartamentu w Gdyni - Kamiennej Górze trzeba zapłacić średnio 12 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Po trzech kwartałach przychody Jaguara wyniosły 830 tys. zł, a aktywa obrotowe Grupy Jaguar mają wartość 3,64 mln zł. Narastająco przychody po III kwartałach są 2,4 razy wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i stanowią jednocześnie ponad dwukrotność przychodów zrealizowanych w całym 2013 roku, podano także.

Grupa Jaguar to notowana na NewConnect firma z branży obrotu nieruchomościami. Wyróżnia w swojej działalności trzy linie biznesowe - projekty związane z nieruchomościami gruntowymi, projekty rewitalizacyjne oraz sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych usytuowanych na nabytych wcześniej przez grupę gruntach.