Ceny surowców w notowaniach na London Metals Exchange (LME) - settlement prices (LME Official Price) w USD za 1 tonę (wobec ceny z notowań w poprzedni dzień roboczy):

Aluminium: 1834,00 (wobec 1852,00)

Stop aluminium: 1860,00 (wobec 1920,00)

Miedź: 6361,00 wobec (6363,00)

Molibden: 21000,00 wobec (21000,00)

Kęs stalowy: 500,00 (wobec: 500,00)

Nikiel: 15275,00 (wobec 15380,00)

Cyna: 18795,00 (wobec 18530,00)

Cynk: 2152,50 (wobec 2154,50)

Ceny w transakcjach spot na amerykańskiej giełdzie towarowej COMEX‭ (‬na zamknięciu notowań‭ 26 grudnia)‬:

Złoto:‭ 1195,30 USD za uncję (wzrost o 1,86% wobec notowań z poprzedniego dnia roboczego).